nowy

neu, Neu-

To nie jest nic nowego.
Das ist nichts Neues.
das ɪst nɪçts ˈnɔyəs
Jest jak nowy.
Er ist so gut wie neu.
eːɐ ɪst zoː guːt viː nɔy
Szczęśliwego Nowego Roku!
Frohes neues Jahr!
ˈfroːəs ˈnɔyəs jaːɐ!
Zacznijmy od nowa.
Fangen wir nochmal von vorne an.
ˈfaŋən viːɐ ˈnɔxmaːl fɔn ˈfɔrnə an
Wygląda na nowe, ale...
Es sieht aus wie neu, aber...
εs ziːt aus viː nɔyˌ ˈaːbɐ
zupełnie nowy
nagelneu, brandneu
ˈnaːgεlnɔyˌ ˈbrantnɔy
najnowsza wersja
die neueste Version
diː ˈnɔyəstə vεrˈzioːn
najnowsze doniesienia/informacje
die neuesten Nachrichten
diː ˈnɔyəstn ˈnaːxrɪçtn
Nowy Testament
Neues Testament
ˈnɔyəs tεstaˈmεnt