złożyć

zusammenfalten, zusammenlegen

Proszę złożyć kartkę na pół.
Falten Sie das Blatt.
ˈfaltn ziː das blat
Mogę to złożyć nawet z zamkniętymi oczami.
Ich kann es auch blind zusammenbauen.
ɪç kan εs aux blɪnt tsuˈzamənbauən
Złożyli trumnę do grobu.
Man hat den Sarg ins Grab gesenkt.
man hat deːn zark ɪns graːp gəˈzεŋkt
Książka składa się z trzech części.
Das Buch besteht aus drei Teilen.
das buːx bəˈʃteːt aus drai ˈtailən
Wszystko składa się w całość.
Das stimmt überein.
das ʃtɪmt yːbɐˈ|ain
Złożyłem śluby milczenia.
Ich bin an das Versprechen der Verschwiegenheit gebunden.
ɪç bɪn an das fεɐˈʃprεçn deːɐ fεɐˈʃviːgnhait gəˈbʊndn
Złożyła wypowiedzenie.
Sie hat gekündigt.
ziː hat gəˈkʏndɪçt
Złożyłem podanie o przyjęcie na uczelnię.
Ich bewerbe mich an einer Uni.
ɪç bəˈvεrbə mɪç an ˈainɐ ˈʊni
złożyć zamówienie
eine Bestellung aufgeben
ˈainə bəˈʃtεlʊŋ ˈaufgeːbn
złożyć wizytę
einen Besuch abstatten
ˈainən bəˈzuːx ˈapʃtatn