żeby

damit, dass, (jeśli podmiot obu zdań jest ten sam) um... zu

Chce pan(i), żebym do niego zadzwonił?
Möchten Sie, dass ich ihn anrufe?
ˈmœçtn ziːˌ das ɪç iːn ˈanruːfə?
Powtórzyłem to, żeby zrozumiała.
Ich habe es wiederholt, damit sie es versteht.
ɪç ˈhaːbə εs viːdɐˈhoːltˌ daˈmɪt ziː εs fεɐˈʃteːt
Powiedz mu, żeby poczekał/przestał.
Sag ihm, dass er warten/aufhören soll.
zaːk iːmˌ das eːɐ ˈvartn/ˈaufhøːrən zɔl
Uciekł z kraju, żeby uniknąć zatrzymania.
Er ist aus dem Land geflohen, um nicht gefangen genommen zu werden.
eːɐ ɪst aus deːm lant gəˈfloːənˌ ʊm nɪçt gəˈfaŋən gəˈnɔmən tsuː ˈveːɐdn
Radzę ci, żebyś tego nie robił.
Ich rate dir, es nicht zu tun.
ɪç ˈraːtə diːɐˌ εs nɪçt tsuː tuːn
Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić.
Sie müssen uns bestimmt besuchen.
ziː ˈmʏsn ʊns bəˈʃtɪmt bəˈzuːxn
Czy to możliwe, żeby o tym nie wiedzieli?
Ist es möglich, dass sie davon nicht wüssten?
ɪst εs ˈmøːklɪçˌ das ziː daˈfɔn nɪçt ˈvʏstn?
Żebyście mieli wyobrażenie o kimś/czymś.
Um euch ein Bild/eine Vorstellung von j-m/etw. zu machen.
ʊm ɔyç ain bɪlt/ˈainə ˈfoːɐʃtεlʊŋ tsuː ˈmaxn
Dopilnuj, żeby...
Sorge dafür, dass...
ˈzɔrgə daˈfyːɐˌ das
Nie żebym się bał...
Nicht dass ich Angst hätte...
nɪçt das ɪç aŋst ˈhεtə
żeby nie... (z czasownikiem)
um... nicht (zu)...
ʊm... nɪçt (tsuː)
po to, żeby
um etw. Akk zu tun, zwecks etw. Gen, zum Zwecke etw. Gen
ʊmˌ tsvεksˌ tsʊm ˈtsvεkə
Żeby już był piątek!
Wäre doch schon Freitag!
ˈvεːrə dɔx ʃoːn ˈfraitaːk!
Żeby już tu byli.
Wenn sie doch nur schon hier wären.
vεn ziː dɔx nuːɐ ʃoːn hiːɐ ˈvεːrən
Żeby to się już skończyło!
Wenn es nur schon vorbei wäre!
vεn εs nuːɐ ʃoːn foːɐˈbai ˈvεːrə!
Żebyś tylko nie zgubił tych pieniędzy.
Pass auf, dass du das Geld nicht verlierst.
pas aufˌ das duː das gεlt nɪçt fεɐˈliːɐst