rok

Jahr n

Był rok 1620.
Man schrieb das Jahr 1620.
man ʃriːp das jaːɐ ˈzεçtseːnhʊndɐttsvantsɪç
Ma dwa lata.
Er ist zwei Jahre alt.
eːɐ ɪst tsvai ˈjaːrə alt
Ile masz lat?
Wie alt bist du?
viː alt bɪst duː?
Ma zaledwie dwadzieścia lat.
Sie ist kaum zwanzig (Jahre alt).
ziː ɪst kaum ˈtsvantsɪç (ˈjaːrə alt)
Szczęśliwego Nowego Roku.
Frohes/Glückliches Neues Jahr.
ˈfroːəs/ˈglʏklɪçəs ˈnɔyəs jaːɐ
Spotkali się w roku 1996.
Sie haben sich 1996 getroffen.
ziː ˈhaːbn zɪç ˈnɔyntseːnhʊndɐtzεks|ʊntnɔyntsɪç gəˈtrɔfn
Pobrali się w ubiegłym roku.
Sie haben voriges Jahr geheiratet.
ziː ˈhaːbn ˈfoːrɪgəs jaːɐ gəˈhairatət
W tym roku nie pojadę do Włoch.
Heuer/In diesem Jahr werde ich nicht nach Italien fahren.
hɔyɐ/ɪn ˈdiːzəm jaːɐ ˈveːɐdə ɪç nɪçt naːx iˈtaːliən ˈfaːrən
Ma już swoje lata.
Er ist schon in die Jahre gekommen.
eːɐ ɪst ʃoːn ɪn diː ˈjaːrə gəˈkɔmən
To będzie trwać latami.
Das wird noch Jahre dauern.
das vɪrt nɔx ˈjaːrə ˈdauɐn
Ma czterdzieści parę lat.
Sie ist etwas über vierzig.
ziː ɪst ˈεtvas ˈyːbɐ ˈfɪrtsɪç
Rok minął jak z bicza trzasnął.
Das Jahr ist wie im Fluge vergangen.
das jaːɐ ɪst viː ɪm ˈfluːgə fεɐˈgaŋən
Zmarnowałem tam rok życia.
Ich habe dort ein Jahr meines Lebens verloren.
ɪç ˈhaːbə dɔrt ain jaːɐ ˈmainəs ˈleːbns fεɐˈloːrən
Pamiętam o tym, choć minęło już dziesięć lat.
Ich erinnere mich daran, auch wenn es schon zehn Jahre her ist.
ɪç εɐ|ɪnərə mɪç daˈranˌ aux vεn εs ʃoːn tseːn ˈjaːrə heːɐ ɪst
To było w moich szczenięcych latach.
Da war ich noch feucht/nicht trocken hinter den Ohren.
daː vaːɐ ɪç nɔx fɔyxt/nɪçt ˈtrɔkn ˈhɪntɐ deːn ˈoːrən
ubiegły rok
voriges Jahr
ˈfoːrɪgəs jaːɐ
na wiosnę/latem tego roku
in diesem Frühling/Sommer
ɪn ˈdiːzəm ˈfryːlɪŋ/ˈzɔmɐ
rok po roku, z roku na rok, rokrocznie
Jahr für Jahr, jahraus, jahrein
jaːɐ fyːɐ jaːɐˌ jaːɐˈ|ausˌ ˈjaːɐ|ain
z roku na rok (zmieniać się)
von Jahr zu Jahr
fɔn jaːɐ tsuː jaːɐ
przez cały rok
das ganze Jahr (lang)
das ˈgantsə jaːɐ (laŋ)
w przeciągu roku
innerhalb eines Jahres
ˈɪnɐhalp ˈainəs ˈjaːrəs
roku pańskiego
im Jahre des Herrn
ɪm ˈjaːrə dεs ˈhεrn