wyjechać

abfahren, wegfahren

Wyjechał z miasta.
Er hat die Stadt verlassen.
eːɐ hat diː ʃtat fεɐˈlasn
Wyjechali na urlop.
Sie sind in Urlaub gefahren.
ziː zɪnt ɪn ˈuːɐlaup gəˈfaːrən
Jutro wyjeżdżam.
Morgen fahre ich weg.
ˈmɔrgn ˈfaːrə ɪç vεk
Wyjechał z ojczyzny do Stanów Zjednoczonych.
Er hat seine Heimat verlassen, um in die USA zu gehen.
eːɐ hat ˈzainə ˈhaimaːt fεɐˈlasnˌ ʊm ɪn diː uː|εsˈ|aː tsuː ˈgeːən