obrazić

kogoś beleidigen j-n

Nie chciałem pana/pani obrazić.
Ich wollte Sie nicht beleidigen.
ɪç ˈvɔltə ziː nɪçt bəˈlaidɪgn
Nie tak łatwo go obrazić.
Er ist nicht gleich beleidigt.
eːɐ ɪst nɪçt glaiç bəˈlaidɪçt
Obraził się o to.
Er fühlt sich deswegen beleidigt.
eːɐ fyːlt zɪç ˈdεsˈveːgn bəˈlaidɪçt
Mam nadzieję, że się pan nie obraził.
Hoffentlich sind Sie nicht beleidigt.
ˈhɔfntlɪç zɪnt ziː nɪçt bəˈlaidɪçt
Łatwo/Szybko się obraża.
Er ist leicht beleidigt.
eːɐ ɪst laiçt bəˈlaidɪçt
Nie pozwolę mu się obrażać!
Ich lasse mich von ihm nicht beleidigen!
ɪç ˈlasə mɪç fɔn iːm nɪçt bəˈlaidɪgn!
Poczuł się obrażony z powodu...
Er fühlte sich wegen... beleidigt.
eːɐ ˈfyːltə zɪç ˈveːgn... bəˈlaidɪçt
obrazić się z powodu czegoś
beleidigt sein wegen etw.
bəˈlaidɪçt zain