przykro

leid

Przykro mi.
Es tut mir leid.
εs tuːt miːɐ lait
Przykro mi to mówić, ale...
Ich sage es nicht gern, aber...
ɪç ˈzaːgə εs nɪçt ˈgεrnˌ ˈaːbɐ
Przykro nam z powodu twojej straty.
Wir sind über deinen Verlust tief betroffen.
viːɐ zɪnt ˈyːbɐ ˈdainən fεɐˈlʊst tiːf bəˈtrɔfn
Aż przykro na niego patrzeć.
Es tut weh, ihn anzusehen.
εs tuːt veːˌ iːn ˈantsuzeːən
Zrobiło mi/mu się przykro, że...
Es tat mir/ihm leid, dass...
εs taːt miːɐ/iːm laitˌ das