fatygować się

sich Mühe machen/geben, sich bemühen

Nie fatyguj się!
Die Mühe kannst du dir sparen!
diː ˈmyːə kanst duː diːɐ ˈʃpaːrən!
Nawet się nie pofatygował, żeby do mnie zadzwonić.
Er hat sich nicht einmal bemüht, mich anzurufen.
eːɐ hat zɪç nɪçt ˈainmaːl bəˈmyːtˌ mɪç ˈantsuruːfn
Proszę się nie fatygować z mojego powodu.
Machen Sie sich keine Mühe meinetwegen.
ˈmaxn ziː zɪç ˈkainə ˈmyːə ˈmainətˈveːgn