kiedy

wann, (spójnik) wenn, als

Kiedy się spotykamy?
Wann treffen wir uns?
van ˈtrεfn viːɐ ʊns?
Jeśli nie teraz, to kiedy?
Wann, wenn nicht jetzt?
vanˌ vεn nɪçt jεtst?
Kiedy to się (s)kończy?
Wann wird es zu Ende sein?
van vɪrt εs tsuː ˈεndə zain?
Na kiedy mam kupić bilety?
Für wann soll ich die Karten kaufen?
fyːɐ van zɔl ɪç diː ˈkartn ˈkaufn?
Nie mam kiedy tam iść.
Ich habe keine Zeit, dorthin zu gehen.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə tsaitˌ ˈdɔrthɪn tsuː ˈgeːən
Nie było kiedy tego wypróbować.
Es war keine Zeit, das auszuprobieren.
εs vaːɐ ˈkainə tsaitˌ das ˈaustsuprobiːrən
Przyjdź, kiedy chcesz.
Komm, wann du willst.
kɔmˌ van duː vɪlst
Możesz odejść, kiedy tylko zechcesz.
Du kannst weggehen, wann immer du auch willst.
duː kanst ˈvεkgeːənˌ van ˈɪmɐ duː aux vɪlst
Nie znoszę, kiedy muszę...
Ich hasse, wenn ich... muss.
ɪç ˈhasəˌ vεn ɪç... mʊs
Kiedy spoglądam wstecz...
Wenn ich zurückblicke...
vεn ɪç tsuˈrʏkblɪkə
zawsze kiedy
immer wenn
ˈɪmɐ vεn