rodzina

Familie f

Planujecie założyć rodzinę?
Habt ihr vor, eine Familie zu gründen?
hapt iːɐ foːɐˌ ˈainə faˈmiːliə tsuː ˈgrʏndn?
Mają liczną rodzinę.
Sie haben eine große Familie.
ziː ˈhaːbn ˈainə ˈgroːsə faˈmiːliə
Pochodzi z dobrej rodziny.
Sie stammt aus einer guten Familie.
ziː ʃtamt aus ˈainɐ ˈguːtn faˈmiːliə
Jest czarną owcą rodziny.
Sie ist das schwarze Schaf der Familie.
ziː ɪst das ˈʃvartsə ʃaːf deːɐ faˈmiːliə
najbliższa rodzina
die engste Familie
diː ˈεŋstə faˈmiːliə
być głową rodziny
das Haupt der Familie sein
das haupt deːɐ faˈmiːliə zain