cicho

leise, still, in aller Stille

Cicho bądź!
Sei still!
zai ʃtɪl!
Powiedziała to po cichu.
Sie hat es leise gesagt.
ziː hat εs ˈlaizə gəˈzaːkt
Byli cicho.
Sie waren leise.
ziː ˈvaːrən ˈlaizə
Było cicho jak makiem zasiał.
Es war so still, dass man eine Stecknadel fallen hören konnte.
εs vaːɐ zoː ʃtɪlˌ das man ˈainə ˈʃtεknaːdl ˈfalən ˈhøːrən ˈkɔntə
siedzieć cicho jak mysz pod miotłą
mucksmäuschenstill sitzen
ˈmʊksmɔyʃçənʃtɪl ˈzɪtsn