zmysł

Sinn m

Nie był całkiem przy zdrowych zmysłach.
Er war nicht ganz bei Sinnen.
eːɐ vaːɐ nɪçt gants bai ˈzɪnən
być przy zdrowych zmysłach
ganz bei Sinnen sein
gants bai ˈzɪnən zain
szósty zmysł
der sechste Sinn
deːɐ ˈzεkstə zɪn
postradać zmysły
den Verstand verlieren
deːn fεɐˈʃtant fεɐˈliːrən