nazywać się

heißen

To się nazywa...
Das nennt man...
das nεnt man
To się nazywa zabawa.
Das nenne ich Spaß.
das ˈnεnə ɪç ʃpaːs
Ty to nazywasz dobrą kolacją?
So etwas nennst du ein gutes Abendessen?
zoː ˈεtvas nεnst duː ain ˈguːtəs ˈaːbnt|εsn?
Nazywajmy rzeczy po imieniu.
Nennen wir das Kind beim Namen.
ˈnεnən viːɐ das kɪnt baim ˈnaːmən
Nazywają go Mistrzem.
Man nennt ihn Meister.
man nεnt iːn ˈmaistɐ
Jest słusznie nazywany...
Er wird mit Recht... genannt.
eːɐ vɪrt mɪt rεçt... gəˈnant