no

na, ja

No nie!
Oh nein!
oː nain!
No, ruszaj się!
(Nun) Mach schon!
(nuːn) max ʃoːn!
No już, nie płacz.
So, weine nicht.
zoːˌ ˈvainə nɪçt
No to świetnie!
Na, das ist toll!
naˌ das ɪst tɔl!
No i znowu się zaczyna.
Und da haben wir es wieder.
ʊnt daː ˈhaːbn viːɐ εs ˈviːdɐ
No to powiedz mi...
So sag mir doch...
zoː zaːk miːɐ dɔx
No dobrze, możesz iść.
Na gut, du kannst gehen.
na guːtˌ duː kanst ˈgeːən
No pewnie!
Sicher!
ˈzɪçɐ!
Rozmawiałem z nim. – No i?
Ich habe mit ihm gesprochen. – Na und?
ɪç ˈhaːbə mɪt iːm gəˈʃprɔxn - na ʊnt?
Widziałeś ten film, no nie?
Du hast den Film gesehen, oder?
duː hast deːn fɪlm gəˈzeːənˌ ˈoːdɐ?
Zrobiłeś zadanie? – No.
Hast du deine Hausaufgaben gemacht? – Ja.
hast duː ˈdainə ˈhaus|aufgaːbn gəˈmaxt? - jaː