grozić

komuś drohen j-m

Groził mi pięścią.
Er hat mir mit der Faust gedroht.
eːɐ hat miːɐ mɪt deːɐ faust gəˈdroːt
Grozili, że zabiją zakładników.
Sie drohten damit, die Geiseln zu töten.
ziː ˈdroːtn daˈmɪtˌ diː ˈgaizln tsuː ˈtøːtn
(Wciąż) grozi jej niebezpieczeństwo.
Sie ist immer noch in Gefahr.
ziː ɪst ˈɪmɐ nɔx ɪn gəˈfaːɐ
Grozi mu aż sześć lat więzienia.
Ihm drohen bis zu sechs Jahre Gefängnis.
iːm ˈdroːən bɪs tsuː zεks ˈjaːrə gəˈfεŋnɪs