unikać

entgehen, (sąsiada itp.) (ver)meiden

Unikam słodkiego.
Ich meide süße Speisen.
ɪç ˈmaidə ˈzyːsə ˈʃpaizn
Staraj się tego unikać za wszelką cenę.
Versuche, das um jeden Preis zu vermeiden.
fεɐˈzuːxəˌ das ʊm ˈjeːdn prais tsuː fεɐˈmaidn
Unika tego jak zarazy/jak ognia.
Er meidet es wie die Pest.
eːɐ ˈmaidət εs viː diː pεst
Powinieneś go unikać.
Du solltest ihm lieber aus dem Wege gehen.
duː ˈzɔltəst iːm ˈliːbɐ aus deːm ˈveːgə ˈgeːən
Nie unikną kary.
Sie werden der Strafe nicht entgehen.
ziː ˈveːɐdn deːɐ ˈʃtraːfə nɪçt εntˈgeːən
Cudem uniknął śmierci.
Wie durch ein Wunder ist er dem Tod entgangen.
viː dʊrç ain ˈvʊndɐ ɪst eːɐ deːm toːt εntˈgaŋən
Unika tematu wyjazdu.
Er vermeidet das Gespräch über seine Abreise.
eːɐ fεɐˈmaidət das gəˈʃprεːç ˈyːbɐ ˈzainə ˈapraizə
Starałem się unikać jej wzroku.
Ich bemühte mich, ihrem Blick zu entgehen.
ɪç bəˈmyːtə mɪçˌ ˈiːrəm blɪk tsuː εntˈgeːən
Unikała rozgłosu.
Sie hielt sich bedeckt.
ziː hiːlt zɪç bəˈdεkt