równowaga

Ausgeglichenheit f, Ruhe f, (równy układ sił) Gleichgewicht n

Jej odpowiedź trochę wytrąciła mnie z równowagi.
Ihre Antwort hat mich ein bisschen aus der Fassung gebracht.
ˈiːrə ˈantvɔrt hat mɪç ain ˈbɪsçən aus deːɐ ˈfasʊŋ gəˈbraxt
Nic nie jest w stanie wyprowadzić go z równowagi.
Ihn kann nichts aus der Ruhe bringen.
iːn kan nɪçts aus deːɐ ˈruːə ˈbrɪŋən
Musi być równowaga w przyrodzie.
Es muss das Gleichgewicht in der Natur geben.
εs mʊs das ˈglaiçgəvɪçt ɪn deːɐ naˈtuːɐ ˈgeːbn
Stracił równowagę i upadł.
Er verlor das Gleichgewicht und stürzte.
eːɐ fεɐˈloːɐ das ˈglaiçgəvɪçt ʊnt ˈʃtʏrtstə
dla równowagi
für Gleichgewicht
fyːɐ ˈglaiçgəvɪçt