równy

flach, eben, (jednakowy) gleich

To równy gość.
Er ist ein aufrechter Kerl.
eːɐ ɪst ain ˈaufrεçtɐ kεrl
Kosztowało to równą stówę.
Es hat genau hundert gekostet.
εs hat gəˈnau ˈhʊndɐt gəˈkɔstət
Podzielimy to po równo.
Wir teilen es uns gleichmäßig.
viːɐ ˈtailən εs ʊns ˈglaiçmεːsɪç
Rozmawiają jak równy z równym.
Sie behandeln einander gleichberechtigt., Sie begegnen einander auf Augenhöhe.
ziː bəˈhandln ˈainandɐ ˈglaiçbərεçtɪçtˌ ziː bəˈgeːgnən ˈainandɐ auf ˈaugnhøːə
Wszyscy ludzie są równi.
Alle Menschen sind (einander) gleich.
ˈalə ˈmεnʃn zɪnt (ˈainandɐ) glaiç
skoczyć na równe nogi
ins kalte Wasser springen
ɪns ˈkaltə ˈvasɐ ˈʃprɪŋən