lecieć

fliegen

Leciałeś już kiedyś samolotem?
Bist du schon mal geflogen?
bɪst duː ʃoːn maːl gəˈfloːgn?
Co leci w telewizji?
Was gibt es im Fernsehen?
vas gipt εs ɪm ˈfεrnzeːən?
Jakoś leci.
Es geht.
εs geːt
Jak ten czas leci!
Wie die Zeit vergeht!
viː diː tsait fεɐˈgeːt!
Muszę już lecieć.
Ich muss schon los.
ɪç mʊs ʃoːn loːs
Cześć, jak leci?
Hallo, wie geht's?
haˈloːˌ viː geːts?
Mężczyźni podobno lecą na blondynki.
Männer sollen auf Blondinen stehen.
ˈmεnɐ ˈzɔlən auf blɔnˈdiːnən ˈʃteːən
Dziewczyny na niego lecą.
Mädchen sind verrückt nach ihm.
ˈmεːtçən zɪnt fεɐˈrʏkt naːx iːm
Chyba niedługo wyleci z pracy.
Er wird wohl bald gefeuert.
eːɐ vɪrt voːl balt gəˈfɔyɐt