powód

Grund m, Ursache f

Z jakiego powodu?
Aus welchem Grund?
ˈaus ˈvεlçəm grʊnt?
Nie ma powodu do obaw.
Es gibt keinen Grund sich zu fürchten.
εs gipt ˈkainən grʊnt zɪç tsuː ˈfʏrçtn
Musi mieć pan(i) ku temu dobry powód.
Sie müssen dafür einen guten Grund haben.
ziː ˈmʏsn daˈfyːɐ ˈainən ˈguːtn grʊnt ˈhaːbn
Zrobił to całkiem bez powodu.
Das hat er ganz ohne Grund getan.
das hat eːɐ gants ˈoːnə grʊnt gəˈtaːn
Nie kłóćcie się z byle powodu.
Streitet euch nicht wegen Kleinigkeiten.
ˈʃtraitət ɔyç nɪçt ˈveːgn ˈklainɪçkaitn
Mecz został odwołany z powodu złych warunków pogodowych.
Das Spiel wurde wegen Schlechtwetter abgesagt.
das ʃpiːl ˈvʊrdə ˈveːgn ˈʃlεçtvεtɐ ˈapgəzaːkt
Nie bez powodu jest o nią zazdrosny.
Er ist auf sie nicht ohne Grund eifersüchtig.
eːɐ ɪst auf ziː nɪçt ˈoːnə grʊnt ˈaifɐzʏçtɪç
z powodu czegoś
aufgrund etw.
ˈaufgrʊnt
z błahego powodu
aus einem nichtigen Grund
aus ˈainəm ˈnɪçtɪgn grʊnt
z nieznanego powodu
aus irgendwelchem unbekannten Grund
aus ˈɪrgntvεlçəm ˈʊnbəkantn grʊnt