ten, ta, to

der, die, das

Kim jest ta dziewczyna?
Wer ist das Mädel?
veːɐ ɪst das ˈmεːdl?
Czytałeś tę powieść?
Hast du den Roman gelesen?
hast duː deːn roˈmaːn gəˈleːzn?
Podaj mi tę białą torbę.
Reich mir die weiße Tasche.
raiç miːɐ diː ˈvaisə ˈtaʃə
To jest moja matka.
Das ist meine Mutter.
das ɪst ˈmainə ˈmʊtɐ
To dziwne.
Das ist merkwürdig.
das ɪst ˈmεrkvʏrdɪç
Tego nie wiem.
Ich weiß es nicht.
ɪç vais εs nɪçt
Zapomniał o tym.
Er hat es vergessen.
eːɐ hat εs fεɐˈgεsn
Co ci do tego?
Was geht dich das an?
vas geːt dɪç das an?
Co ty na to?
Was sagst du dazu?
vas zaːkst duː daˈtsuː?
On o tym nic nie wie.
Der weiß nichts davon.
deːɐ vais nɪçts daˈfɔn
I co ja mam z tym zrobić?
Und was soll ich damit machen?
ʊnt vas zɔl ɪç daˈmɪt ˈmaxn?
Ale na tym nie koniec.
Damit ist es nicht vorbei.
daˈmɪt ɪst εs nɪçt foːɐˈbai
Właśnie to mnie denerwuje.
Genau das nervt mich.
gəˈnau das nεrft mɪç
To już nie to samo.
Es ist nicht mehr das Gleiche wie früher.
εs ɪst nɪçt meːɐ das ˈglaiçə viː ˈfryːɐ
I w związku z tym...
Und in diesem Zusammenhang...
ʊnt ɪn ˈdiːzəm tsuˈzamənhaŋ
Chodzi o to, że...
Es geht darum, dass...
εs geːt daˈrʊmˌ das
To, że nie przyszedł...
Die Tatsache, dass er nicht gekommen ist...
diː ˈtaːtzaxəˌ das eːɐ nɪçt gəˈkɔmən ɪst
o tej i o tej porze
zu der und der Zeit
tsuː deːɐ ʊnt deːɐ tsait
w tym tygodniu
diese Woche
ˈdiːzə ˈvɔxə
właśnie w tym momencie
gerade in diesem Moment
gəˈraːdə ɪn ˈdiːzəm moˈmεnt
im wcześniej, tym lepiej
je früher, desto besser
jeː ˈfryːɐˌ ˈdεsto ˈbεsɐ