istnieć

bestehen, existieren

Istnieje na to lekarstwo.
Dagegen gibt es ein Medikament.
daˈgeːgn gipt εs ain medikaˈmεnt
Istniało mnóstwo możliwości.
Es gab viele Möglichkeiten.
εs gaːp ˈfiːlə ˈmøːklɪçkaitn
Wcześniej nic takiego nie istniało.
Früher gab es so etwas nicht.
ˈfryːɐ gaːp εs zoː ˈεtvas nɪçt