strasznie

schrecklich, furchtbar, (groźnie) grauenvoll

Strasznie ją traktuje.
Er behandelt sie schrecklich.
eːɐ bəˈhandlt ziː ˈʃrεklɪç
Zaczęło strasznie padać.
Ein Gussregen ging nieder.
ain ˈgʊsreːgn gɪŋ ˈniːdɐ
Strasznie chce mi się pić.
Ich habe einen wahnsinnigen Durst.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈvaːnzɪnɪgn dʊrst
On strasznie dużo je.
Er frisst sehr viel.
eːɐ frɪst zeːɐ fiːl
Strasznie się zapuścił. (podupadł)
Er ist arg heruntergekommen.
eːɐ ɪst ark hεˈrʊntɐgəkɔmən