więcej

mehr

Zarabia więcej niż ja.
Er verdient mehr als ich.
eːɐ fεɐˈdiːnt meːɐ als ɪç
Przytył mniej więcej siedem kilo.
Er hat etwa sieben Kilo zugenommen.
eːɐ hat ˈεtva ˈziːbn ˈkiːlo ˈtsuːgənɔmən
Ten sport zyskuje coraz więcej zwolenników.
Dieser Sport wird immer beliebter.
ˈdiːzɐ ʃpɔrt vɪrt ˈɪmɐ bəˈliːptɐ
Nie rób tego więcej!
Mach das nie wieder!
max das niː ˈviːdɐ!
Na drogach ginie coraz więcej ludzi.
Immer mehr Menschen sterben auf den Straßen.
ˈɪmɐ meːɐ ˈmεnʃn ˈʃtεrbn auf deːn ˈʃtraːsn
Co więcej...
Und was noch...
ʊnt vas nɔx
dwa razy więcej pieniędzy/przyjaciół
doppelt so viel Geld/Freunde
ˈdɔplt zoː fiːl gεlt/ˈfrɔyndə
nigdy więcej
nie mehr/wieder
niː meːɐ/ˈviːdɐ
mniej więcej
mehr oder weniger
meːɐ ˈoːdɐ ˈveːnɪgɐ
im więcej, tym lepiej
je mehr, desto besser
jeː meːɐˌ ˈdεsto ˈbεsɐ
więcej szczęścia niż rozumu
mehr Glück als Verstand
meːɐ glʏk als fεɐˈʃtant
coraz więcej
mehr und mehr
meːɐ ʊnt meːɐ