żywić

hegen

Nie żywię do niego zaufania.
Ich hege kein Vertrauen zu ihm.
ɪç ˈheːgə kain fεɐˈtrauən tsuː iːm
Wciąż żywi nadzieję...
Er hegt immer Hoffnung...
eːɐ heːkt ˈɪmɐ ˈhɔfnʊŋ