albo

oder

Napisz albo zadzwoń.
Schreib oder ruf an.
ʃraip ˈoːdɐ ruːf an
Być albo nie być?
Sein oder nicht sein?
zain ˈoːdɐ nɪçt zain?
teraz albo nigdy
entweder jetzt, oder nie(mals)
εntˈveːdɐ jεtstˌ ˈoːdɐ niː(maːls)
wszystko albo nic
alles oder nichts
ˈaləs ˈoːdɐ nɪçts