dziwny

merkwürdig, komisch, seltsam

Dziwnie się czuję.
Mir ist komisch.
miːɐ ɪst ˈkoːmɪʃ
Dziwnie to wygląda.
Es sieht komisch aus.
εs ziːt ˈkoːmɪʃ aus
Co w tym dziwnego?
Was ist daran so seltsam?
vas ɪst daˈran zoː ˈzεltzaːm?
Wydaje mi się to dziwne.
Das finde ich komisch.
das ˈfɪndə ɪç ˈkoːmɪʃ
Co za dziwny zbieg okoliczności.
Was für ein seltsamer Zufall.
vas fyːɐ ain ˈzεltzaːmɐ ˈtsuːfal
Jest trochę dziwny.
Er ist ein bisschen komisch.
eːɐ ɪst ain ˈbɪsçən ˈkoːmɪʃ
To dziwne, że...
Es ist merkwürdig, dass...
εs ɪst ˈmεrkvʏrdɪçˌ das
dziwak
ein komischer Kauz
ain ˈkoːmɪʃɐ kauts