łatwy

leicht, nicht schwer

Ten test był (całkiem) łatwy.
Der Test war (ziemlich) einfach/leicht.
deːɐ tεst vaːɐ (ˈtsiːmlɪç) ˈainfax/laiçt
Nie było to najłatwiejsze.
Es war nicht gerade einfach.
εs vaːɐ nɪçt gəˈraːdə ˈainfax
To nie będzie takie łatwe.
Das wird nicht so einfach sein.
das vɪrt nɪçt zoː ˈainfax zain
To było łatwe zwycięstwo.
Es war ein einfacher Sieg.
εs vaːɐ ain ˈainfaxɐ ziːk
Najłatwiejsze ze wszystkiego było...
Die einfachste Sache war...
diː ˈainfaxstə ˈzaxə vaːɐ