sam

1(bez pomocy) allein

Nie możesz iść tam sam.
Du kannst dorthin nicht allein gehen.
duː kanst ˈdɔrthɪn nɪçt aˈlain ˈgeːən
Mieszka sama.
Sie lebt allein.
ziː leːpt aˈlain
Chcę być sam.
Ich will allein sein.
ɪç vɪl aˈlain zain
Byliśmy sami.
Wir waren allein.
viːɐ ˈvaːrən aˈlain
Sam się o to prosił.
Er verdiente es nicht anders.
eːɐ fεɐˈdiːntə εs nɪçt ˈandɐs
Przygotowała to sama.
Sie hat das selbst vorbereitet.
ziː hat das zεlpst ˈfoːɐbəraitət
To się samo rozwiąże.
Das wird sich von selbst lösen., Das erledigt sich von selbst.
das vɪrt zɪç fɔn zεlpst ˈløːznˌ das εɐˈleːdɪçt zɪç fɔn zεlpst
Samo przejdzie.
Das vergeht von selbst.
das fεɐˈgeːt fɔn zεlpst
Są zdani sami na siebie.
Sie sind auf sich selbst angewiesen.
ziː zɪnt auf zɪç zεlpst ˈangəviːzn
zrób to sam
mach's dir selbst
maxs diːɐ zεlpst

2(dla podkreślenia) selbst, selber

Sam budynek jest stary.
Das Gebäude selbst ist alt.
das gəˈbɔydə zεlpst ɪst alt
Sam byłem zaskoczony.
Ich war selber überrascht.
ɪç vaːɐ ˈzεlbɐ yːbɐˈraʃt
To się rozumie samo przez się.
Das versteht sich von selbst.
das fεɐˈʃteːt zɪç fɔn zεlpst
To nie jest to samo.
Das ist nicht dasselbe.
das ɪst nɪçt dasˈzεlbə
Jest ciągle taki sam.
Er hat sich nicht/kaum verändert.
eːɐ hat zɪç nɪçt/kaum fεɐˈ|εndɐt
Są w tym samym wieku.
Sie sind gleichaltrig.
ziː zɪnt ˈglaiç|altrɪç
...aż do samej krawędzi.
...bis zum Rand.
...bɪs tsʊm rant
od samego początku
gleich von Anfang an
glaiç fɔn ˈanfaŋ an
dokładnie taki sam
genau derselbe
gəˈnau dεːɐˈzεlbə
w samo południe
genau mittags, Punkt 12 Uhr
gəˈnau ˈmɪtaːksˌ pʊŋkt tsvœlf uːɐ
w sam raz
gerade richtig
gəˈraːdə ˈrɪçtɪç