ogień

Feuer n

Zgaście ten ogień.
Löscht das Feuer.
lœʃt das ˈfɔyɐ
Ogień opanował całe miasto.
Das Feuer griff auf die ganze Stadt über.
das ˈfɔyɐ grɪf auf diː ˈgantsə ʃtat ˈyːbɐ
Obejrzeliśmy pokaz sztucznych ogni.
Wir haben uns ein Feuerwerk angesehen.
viːɐ ˈhaːbn ʊns ain ˈfɔyɐvεrk ˈangəzeːən
Dorzucił do ognia.
Er legte auf.
eːɐ ˈleːktə auf
Ktoś zaprószył ogień w budynku.
Jemand hat im Gebäude ein Feuer ausgelöst.
ˈjeːmant hat ɪm gəˈbɔydə ain ˈfɔyɐ ˈausgəløːst
Przestań dolewać oliwy do ognia!
Hör auf, Öl ins Feuer zu gießen!
høːɐ aufˌ øːl ɪns ˈfɔyɐ tsuː ˈgiːsn!
Nie ma dymu bez ognia.
Wo Rauch ist, da ist auch Feuer.
voː raux ɪstˌ daː ɪst aux ˈfɔyɐ
To jest igranie z ogniem.
Das ist ein Spiel mit dem Feuer.
das ɪst ain ʃpiːl mɪt deːm ˈfɔyɐ
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
tsvai ˈfliːgn mɪt ˈainɐ ˈklapə ˈʃlaːgn