pociąg

Zug m

Pojedziemy pociągiem.
Wir fahren mit dem Zug/der Bahn.
viːɐ ˈfaːrən mɪt deːm tsuːk/deːɐ baːn
Kup bilety na pociąg.
Kauf die Zugfahrkarten.
kauf diː ˈtsuːkfaːɐkartn
Spotkaliśmy się w pociągu.
Wir haben uns im Zug getroffen.
viːɐ ˈhaːbn ʊns ɪm tsuːk gəˈtrɔfn
Uciekł nam pociąg.
Wir haben den Zug verpasst/versäumt.
viːɐ ˈhaːbn deːn tsuːk fεɐˈpast/fεɐˈzɔymt
Pociąg wjechał na stację.
Der Zug ist schon in den Bahnhof eingefahren.
deːɐ tsuːk ɪst ʃoːn ɪn deːn ˈbaːnhoːf ˈaingəfaːrən
O której odjeżdża najbliższy pociąg do Warszawy?
Wann fährt der nächste Zug nach Warschau?
van fεːɐt deːɐ ˈnεːçstə tsuːk naːx ˈvarʃau?
pociąg towarowy/dalekobieżny
Güterzug m/Fernzug m
ˈgyːtɐtsuːk /ˈfεrntsuːk
pociąg do alkoholu
Hang zum Alkohol
haŋ tsʊm ˈalkohoːl