ciężki

schwer, schwierig

Nie jest to dla ciebie za ciężkie?
Ist es nicht zu schwer für dich?
ɪst εs nɪçt tsuː ʃveːɐ fyːɐ dɪç?
Ta torba jest znacznie cięższa.
Diese Tasche ist viel schwerer.
ˈdiːzə ˈtaʃə ɪst fiːl ˈʃveːrəɐ
Jesteśmy w ciężkiej sytuacji.
Wir sind in einer schwierigen Situation.
viːɐ zɪnt ɪn ˈainɐ ˈʃviːrɪgn zituaˈtsioːn
Jest w ciężkim stanie po wypadku.
Er ist nach dem Unfall im schweren Zustand.
eːɐ ɪst naːx deːm ˈʊnfal ɪm ˈʃveːrən ˈtsuːʃtant
Jej mąż zarabia ciężkie pieniądze.
Ihr Mann verdient Haufen Geld.
iːɐ man fεɐˈdiːnt ˈhaufn gεlt
z ciężkim sercem
schweren Herzens
ˈʃveːrən ˈhεrtsns