światło

Licht n

Zapal światło.
Mach das Licht an.
max das lɪçt an
To widać tylko w świetle dziennym.
Es ist nur bei Tageslicht zu sehen.
εs ɪst nuːɐ bai ˈtaːgəslɪçt tsuː ˈzeːən
Stój, czerwone światło.
Halt, die Ampel zeigt Rot.
haltˌ diː ˈampl tsaikt roːt
Przejechał na czerwonym świetle.
Er ist bei Rot gefahren.
eːɐ ɪst bai roːt gəˈfaːrən
W świetle niedawnych wydarzeń...
Im Licht der jüngsten Entwicklungen...
ɪm lɪçt deːɐ ˈjʏŋstn εntˈvɪklʊŋən