szczyt

Gipfel m, Spitze f

Weszliśmy na sam szczyt góry.
Wir sind bis zum Berggipfel aufgestiegen.
viːɐ zɪnt bɪs tsʊm ˈbεrkgɪpfl ˈaufgəʃtiːgn
Będzie siedzieć u szczytu stołu.
Er wird am Kopf des Tisches sitzen.
eːɐ vɪrt am kɔpf dεs ˈtɪʃəs ˈzɪtsn
W godzinach szczytu ta ulica jest zakorkowana.
Zur Hauptverkehrszeit ist diese Straße verstopft.
tsuːɐ ˈhauptfεɐkeːɐstsait ɪst ˈdiːzə ˈʃtraːsə fεɐˈʃtɔpft
Ta decyzja została podjęta na szczycie Unii Europejskiej.
Das wurde auf dem EU-Gipfeltreffen beschlossen.
das ˈvʊrdə auf deːm eːˈuːgɪpfltrεfn bəˈʃlɔsn
w szczycie sezonu (urlopowego itp.)
in der Hauptsaison
ɪn deːɐ ˈhauptzεzɔ̃ː