zamiar

Absicht f, Vorhaben n

Nie mam zamiaru im pomagać.
Ich habe nicht die (geringste) Absicht, ihnen zu helfen.
ɪç ˈhaːbə nɪçt diː (gəˈrɪŋstə) ˈapzɪçtˌ ˈiːnən tsuː ˈhεlfn
Mają dobre/złe zamiary.
Ihre Absichten sind gut/schlecht.
ˈiːrə ˈapzɪçtn zɪnt guːt/ʃlεçt
Zdradzili swoje zamiary.
Sie haben ihre Absichten verraten.
ziː ˈhaːbn ˈiːrə ˈapzɪçtn fεɐˈraːtn
(zrobiony) w dobrej wierze/w dobrych zamiarach
in guter Absicht (getan)
ɪn ˈguːtɐ ˈapzɪçt (gəˈtaːn)