zegar

Uhr f

Zegar ratuszowy wybił południe.
Die Rathausuhr schlug Mittag.
diː ˈraːthauz|uːɐ ʃluːk ˈmɪtaːk
zegar słoneczny
Sonnenuhr f
ˈzɔnən|uːɐ
zegar biologiczny
biologische Uhr
bioˈloːgɪʃə uːɐ
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
im Uhrzeigersinn
ɪm ˈuːɐtsaigɐzɪn
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
gegen den/entgegen dem Uhrzeigersinn
ˈgeːgn deːn/εntˈgeːgn deːm ˈuːɐtsaigɐzɪn
przestawić zegar do przodu (na czas letni)
die Uhr vorstellen
diː uːɐ ˈfoːɐʃtεlən