brakować

fehlen

Czegoś tu brakuje.
Es fehlt hier irgendwas.
εs feːlt hiːɐ ˈɪrgntvas
Brakuje mu porządnego wykształcenia.
Ihm fehlt eine ordentliche Ausbildung.
iːm feːlt ˈainə ˈɔrdntlɪçə ˈausbɪldʊŋ
Niczego mi nie brakuje.
Mir fehlt nichts.
miːɐ feːlt nɪçts
Tego nam jeszcze brakowało!
Das hat uns noch gefehlt!
das hat ʊns nɔx gəˈfeːlt!
Kogo brakuje?
Wer fehlt?
veːɐ feːlt?
Brakuje mu piątej klepki.
Bei ihm ist ein Rad locker.
ˈbai iːm ɪst ain raːt ˈlɔkɐ