zbyt

zu

To jest dla mnie zbyt drogie.
Das ist mir zu teuer.
das ɪst miːɐ tsuː ˈtɔyɐ
Nie jest zbyt mądry.
Er ist nicht besonders klug.
eːɐ ɪst nɪçt bəˈzɔndɐs kluːk
Jest zbyt ostrożny.
Er ist zu vorsichtig.
eːɐ ɪst tsuː ˈfoːɐzɪçtɪç
Nie jest zbyt rozmowny.
Er ist nicht sehr gesprächig.
eːɐ ɪst nɪçt zeːɐ gəˈʃprεːçɪç
To zbyt dużo jak dla mnie.
Das ist zu viel für mich.
das ɪst tsuː fiːl fyːɐ mɪç
Nie jest to zbyt powszechne.
Es ist nicht sehr üblich.
εs ɪst nɪçt zeːɐ ˈyːplɪç