ostatni

1(w kolejności) der/die/das letzte, letztmalig

Zajęła ostatnie miejsce.
Sie wurde Letzte.
ziː ˈvʊrdə ˈlεtstə
Dowiaduję się o tym jako ostatni.
Ich bin der Letzte, der es erfährt.
ɪç bɪn deːɐ ˈlεtstəˌ deːɐ εs εɐˈfεːɐt
Mówię ci to po raz ostatni!
Ich sage es dir zum letzten Mal!
ɪç ˈzaːgə εs diːɐ tsʊm ˈlεtstn maːl!
Zachowuje się jak ostatnia idiotka.
Sie benimmt sich wie eine Vollidiotin.
ziː bəˈnɪmt zɪç viː ˈainə ˈfɔl|idɪoːtɪn
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
veːɐ tsuˈlεtst laxtˌ laxt am ˈbεstn
Jego ostatnim życzeniem było...
Sein letzter Wunsch war (es)...
zain ˈlεtstɐ vʊnʃ vaːɐ (εs)
ostatnia wola
der letzte Wille, Testament n
deːɐ ˈlεtstə ˈvɪləˌ tεstaˈmεnt
w ostatniej chwili
im letzten Moment/Augenblick
ɪm ˈlεtstn moˈmεnt/ˈaugnblik
pierwszy i ostatni raz
zum ersten und letzten Mal
tsʊm ˈeːɐstn ʊnt ˈlεtstn maːl
mieć w jakiejś sprawie ostatnie słowo
das letzte Wort bei etw., in etw. Dat haben
das ˈlεtstə vɔrt ˈhaːbn

2(najnowszy) der/die/das letzte, der/die/das neu(e)ste

Nie widziałem go ostatnimi czasy.
In letzter Zeit habe ich ihn nicht gesehen.
ɪn ˈlεtstɐ tsait ˈhaːbə ɪç iːn nɪçt gəˈzeːən
wydarzenia ostatnich dni
Ereignisse der letzten Tage
εɐˈ|aignɪsə deːɐ ˈlεtstn ˈtaːgə
ostatni krzyk mody
der letzte Schrei der Mode
deːɐ ˈlεtstə ʃrai deːɐ ˈmoːdə