wynosić się

verschwinden, wegziehen

Wynoś się wreszcie!
Fort mit dir!
foːɐ mɪt diːɐ!
Wynoś się z mojego pokoju.
Verschwinde aus meinem Zimmer.
fεɐˈʃvɪndə aus ˈmainəm ˈtsɪmɐ
Spakuj manatki i wynoś się.
Pack deine Siebensachen und verschwinde.
pak ˈdainə ˈziːbnzaxn ʊnt fεɐˈʃvɪndə
Wynośmy się stąd!
Lass uns verschwinden!
las ʊns fεɐˈʃvɪndn!