inaczej

anders

Inaczej się nie da.
Anders geht das nicht.
ˈandɐs geːt das nɪçt
Spróbuj inaczej.
Versuch es anders.
fεɐˈzuːx εs ˈandɐs
Są traktowani inaczej niż...
Sie behandeln sie anders als...
ziː bəˈhandln ziː ˈandɐs als
jeśli nie podano inaczej
falls nicht anders angegeben
fals nɪçt ˈandɐs ˈangəgeːbn
inaczej mówiąc
anders gesagt
ˈandɐs gəˈzaːkt
inaczej (zwany)
alias, oft auch... genannt
ˈaːliasˌ ɔft aux... gəˈnant
Daj mi to, bo inaczej...
Gib mir das, sonst...
giːp miːɐ dasˌ zɔnst