czas

Zeit f

Masz czas dziś wieczorem?
Hast du heute Abend Zeit?
hast duː ˈhɔytə ˈaːbnt tsait?
Nie mam czasu.
Ich habe keine Zeit.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə tsait
Czas mi się dłuży.
Ich habe Langeweile., Ich langweile mich.
ɪç ˈhaːbə ˈlaŋəvailəˌ ɪç ˈlaŋvailə mɪç
Nie ma czasu do stracenia.
Es bleibt keine Zeit übrig.
εs blaipt ˈkainə tsait ˈyːbrɪç
Najwyższy czas.
Jetzt ist die höchste Zeit.
jεtst ɪst diː ˈhøːçstə tsait
Czas minął.
Die Zeit ist um.
diː tsait ɪst ʊm
Zginął w czasie drugiej wojny światowej.
Er ist im Zweiten Weltkrieg gefallen.
eːɐ ɪst ɪm ˈtsvaitn ˈvεltkriːk gəˈfalən
Z czasem się przyzwyczai.
Mit der Zeit wird er sich gewöhnen.
mɪt deːɐ tsait vɪrt eːɐ zɪç gəˈvøːnən
Nie zabiorę ci/panu dużo czasu.
Ich werde dich/Sie nicht lange aufhalten.
ɪç ˈveːɐdə dɪç/ziː nɪçt ˈlaŋə ˈaufhaltn
Czas pokaże.
Es zeigt sich mit der Zeit.
εs tsaikt zɪç mɪt deːɐ tsait
Nie widziałem cię kawał czasu.
Ich habe dich lange nicht gesehen.
ɪç ˈhaːbə dɪç ˈlaŋə nɪçt gəˈzeːən
Autobus odjedzie o czasie.
Der Bus fährt pünktlich ab.
deːɐ bʊs fεːɐt ˈpʏŋktlɪç ap
To były czasy!
Das waren Zeiten!
das ˈvaːrən ˈtsaitn!
To jest teraz na czasie.
Das ist jetzt in.
das ɪst jεtst ɪn
Teraz są inne czasy.
Die Zeiten haben sich geändert.
diː ˈtsaitn ˈhaːbn zɪç gəˈ|εndɐt
Jak ten czas leci!
Wie die Zeit vergeht!
viː diː tsait fεɐˈgeːt!
Wszystko w swoim czasie.
Alles hat seine Zeit.
ˈaləs hat ˈzainə tsait
Czasy się zmieniają.
Die Zeiten ändern sich.
diː ˈtsaitn ˈεndɐn zɪç
Czas to pieniądz.
Zeit ist Geld.
tsait ɪst gεlt
Nie możesz cofnąć czasu.
Man kann die Uhr nicht zurückstellen.
man kan diː uːɐ nɪçt tsuˈrʏkʃtεlən
Najwyższy czas, żebyś zaczął...
Es ist an der Zeit, dass du... anfängst.
εs ɪst an deːɐ tsaitˌ das duː... ˈanfεŋst
czas odjazdu/odlotu
Abfahrtszeit f/Abflugzeit f
ˈapfaːɐtstsait /ˈapfluːktsait
czas przyjazdu/przylotu
Ankunftszeit f/Anflugzeit f
ˈankʊnftstsait /ˈanfluːktsait
w wolnym czasie
in seiner Freizeit
ɪn ˈzainɐ ˈfraitsait
od czasu do czasu
von Zeit zu Zeit
fɔn tsait tsuː tsait
od tamtych czasów
seit jener Zeit
zait ˈjeːnɐ tsait
w czasie (trwania) czegoś
während etw. Gen
ˈvεːrənt
w międzyczasie
während dieser Zeit
ˈvεːrənt ˈdiːzɐ tsait
przez cały (ten) czas
die ganze Zeit
diː ˈgantsə tsait
na czas określony/nieokreślony
auf bestimmte/unbestimmte Zeit
auf bəˈʃtɪmtə/ˈʊnbəʃtɪmtə tsait
czas oczekiwania
Wartezeit f
ˈvartətsait
grać na czas
auf Zeit spielen
auf tsait ˈʃpiːlən