zrezygnować

aufgeben

Zrezygnował z tego.
Er hat es aufgegeben.
eːɐ hat εs ˈaufgəgeːbn
Zrezygnowaliśmy z tego pomysłu.
Wir haben von der Idee abgelassen.
viːɐ ˈhaːbn fɔn deːɐ iˈdeː ˈapgəlasn
Zrezygnowała z funkcji.
Sie hat ihr Amt niedergelegt.
ziː hat iːɐ amt ˈniːdɐgəleːkt
Zrezygnował z walki z...
Er hat den Kampf mit... aufgegeben.
eːɐ hat deːn kampf mɪt... ˈaufgəgeːbn