mniej

weniger, minder

To mniej więcej to samo.
Das ist ungefähr das Gleiche.
das ɪst ˈʊngəfεːɐ das ˈglaiçə
Mniej więcej wiem, co się dzieje.
Ich weiß ungefähr, was los ist.
ɪç vais ˈʊngəfεːɐˌ vas loːs ɪst
Jest mniej znany niż...
Er ist weniger bekannt als...
eːɐ ɪst ˈveːnɪgɐ bəˈkant als
coraz mniej
immer weniger
ˈɪmɐ ˈveːnɪgɐ
znacznie mniej
viel weniger
fiːl ˈveːnɪgɐ
im mniej, tym lepiej
je weniger, desto besser
jeː ˈveːnɪgɐˌ ˈdεsto ˈbεsɐ
jak najmniej
möglichst wenig
ˈmøːklɪçst ˈveːnɪç