czoło

1Stirn f

Popukał się w czoło.
Er tippte sich an die Stirn.
eːɐ ˈtɪptə zɪç an diː ʃtɪrn
Puknij się w czoło!
Du hast wohl einen Knall!
duː hast voːl ˈainən knal!
Ma to wypisane na czole.
Es steht ihm auf der Stirn geschrieben.
εs ʃteːt iːm auf deːɐ ʃtɪrn gəˈʃriːbn
w pocie czoła
im Schweiße seines Angesichts
ɪm ˈʃvaisə ˈzainəs ˈangəzɪçts
chylić czoła przed kimś
huldigen j-m
ˈhʊldɪgn
stawić czoła problemowi
dem Problem die Stirn bieten
deːm proˈbleːm diː ʃtɪrn ˈbiːtn

2(kolumny itp.) Spitze f

Jest na czele. (wyścigu)
Er liegt in Führung.
eːɐ liːkt ɪn ˈfyːrʊŋ
Stoi na czele ruchu.
Er steht an der Spitze der Bewegung.
eːɐ ʃteːt an deːɐ ˈʃpɪtsə deːɐ bəˈveːgʊŋ
Szedł na czele pochodu.
Er marschierte an der Spitze des (Um)Zuges.
eːɐ marˈʃiːɐtə an deːɐ ˈʃpɪtsə dεs (ʊm)ˈtsuːgəs
stanąć na czele
in Führung gehen
ɪn ˈfyːrʊŋ ˈgeːən