tak

ja, (w porównaniach) so

Tak? Zgadzasz się?
Ja?, Bist du damit einverstanden?
jaː?ˌ bɪst duː daˈmɪt ˈainfεɐʃtandn?
Tak? Naprawdę?
Ja?, Wirklich?, Echt?
jaː?ˌ ˈvɪrklɪç?ˌ εçt?
Tak, słucham?
Ja (bitte)?
jaː (ˈbɪtə)paradɔnˈtoːzə
Przyjdziesz? – Tak.
Kommst du heute? – Ja.
kɔmst duː ˈhɔytə? - jaː
Zrobiłby to tak czy inaczej.
Er würde das sowieso machen.
eːɐ ˈvʏrdə das zoviˈzoː ˈmaxn
Dlaczego? – Tak po prostu.
Warum? – Nur so.
vaˈrʊm? - nuːɐ zoː
Tak czy inaczej, musisz to zrobić.
Du musst das sowieso machen.
duː mʊst das zoviˈzoː ˈmaxn
Dobrze mu tak.
Das geschieht ihm recht.
das gəˈʃiːt iːm rεçt
Oby tak dalej!
Nur weiter so., Mach nur so weiter!
nuːɐ ˈvaitɐ zoːˌ max nuːɐ zoː ˈvaitɐ!
Tak dużo?
So viel?
zoː fiːl?
Tak dalej być nie może.
So geht das nicht weiter.
zoː geːt das nɪçt ˈvaitɐ
Wiedziałem, że tak się to skończy.
Ich wusste, dass es so ausfallen/ausgehen wird.
ɪç ˈvʊstəˌ das εs zoː ˈausfalən/ˈausgeːən vɪrt
Nie przejmuj się tym tak.
Nimm es nicht so schwer.
nɪm εs nɪçt zoː ʃveːɐ
Tak daleko?
So weit?
zoː vait?
Nie krzycz tak!
Schrei nicht so viel!
ʃrai nɪçt zoː fiːl!
Podobał ci się film? – Tak sobie.
Hat dir der Film gefallen? – So lala.
hat diːɐ deːɐ fɪlm gəˈfalən? - zoː ˈlala
Bądź tak uprzejmy i...
Sei so lieb und...
zai zoː liːp ʊnt
i tak dalej
und so weiter
ʊnt zoː ˈvaitɐ