przegląd

Überblick m, Übersicht f

Oddał samochód do przeglądu.
Er hat sein Auto zur technischen Überprüfung gebracht.
eːɐ hat zain ˈauto tsuːɐ ˈtεçnɪʃn yːbɐˈpryːfʊŋ gəˈbraxt
Zapraszamy na przegląd prasy.
Es folgt die Presseschau.
εs fɔlkt diː ˈprεsəʃau
przegląd wiadomości
Nachrichtenübersicht f
ˈnaːxrɪçtn|yːbɐzɪçt
przegląd techniczny samochodu
technische Überprüfung des Wagens
ˈtεçnɪʃə yːbɐˈpryːfʊŋ dεs ˈvaːgns
przegląd filmów dokumentalnych
Dokumentarfilmfestival n
dokumεnˈtaːɐfɪlmfεstivl