jedzenie

Essen n, (potrawa) Speise f

Co jest do jedzenia?
Was gibt es zum Essen?
vas gipt εs tsʊm ˈεsn?
Macie coś do jedzenia?
Habt ihr etwas zu essen?
hapt iːɐ ˈεtvas tsuː ˈεsn?
Chcesz coś do jedzenia?
Möchtest du etwas essen?
ˈmœçtəst duː ˈεtvas ˈεsn?
Kup coś do jedzenia.
Kaufe etwas zum Essen.
ˈkaufə ˈεtvas tsʊm ˈεsn
Jestem dość wybredny, jeśli chodzi o jedzenie.
Ich bin ziemlich wählerisch beim Essen.
ɪç bɪn ˈtsiːmlɪç ˈvεːlərɪʃ baim ˈεsn
Nie rozmawiajcie przy jedzeniu.
Sprechen Sie nicht beim Essen.
ˈʃprεçn ziː nɪçt baim ˈεsn
To się nie nadaje do jedzenia!
Das kann man nicht essen!
das kan man nɪçt ˈεsn!