ogół

überhaupt

Umiesz sobie to w ogóle wyobrazić?
Kannst du es dir überhaupt vorstellen?
kanst duː εs diːɐ yːbɐˈhaupt ˈfoːɐʃtεlən?
Co mnie to w ogóle obchodzi?
Was geht mich das überhaupt an?
vas geːt mɪç das yːbɐˈhaupt an?
Zyski wyniosły ogółem 50 milionów.
Der Gewinn macht insgesamt fünfzig Millionen.
deːɐ gəˈvɪn maxt ɪnsgəˈzamt ˈfʏnftsɪç mɪˈlioːnən
To mnie w ogóle nie dziwi.
Das überrascht mich kaum.
das yːbɐˈraʃt mɪç kaum
Na ogół nie jest zbyt rozmowny.
Er ist meistens nicht sehr gesprächig.
eːɐ ɪst ˈmaistns nɪçt zeːɐ gəˈʃprεːçɪç
Ogółem jesteś mi winien sto złotych.
Du bist mir insgesamt hundert Złoty schuldig.
duː bɪst miːɐ ɪnsgəˈzamt ˈhʊndɐt ˈzuɔtɨ ˈʃʊldɪç
Co to w ogóle ma znaczyć?!
Was soll das alles heißen?
vas zɔl das ˈaləs ˈhaisn?
Pewnie się spóźni, o ile w ogóle przyjdzie.
Er wird sich sicher verspäten, falls er überhaupt kommt.
eːɐ vɪrt zɪç ˈzɪçɐ fεɐˈʃpεːtnˌ fals eːɐ yːbɐˈhaupt kɔmt
Wyobrażasz sobie w ogóle, jak...?
Hast du überhaupt eine Vorstellung davon, wie...?
hast duː yːbɐˈhaupt ˈainə ˈfoːɐʃtεlʊŋ daˈfɔnˌ viː?
ogólnie rzecz biorąc
im Großen und Ganzen
ɪm ˈgroːsn ʊnt ˈgantsn
... i w ogóle.
... und überhaupt.
... ʊnt yːbɐˈhaupt