schować

verstecken

Gdzie to schowałeś?
Wo hast du es versteckt?
voː hast duː εs fεɐˈʃtεkt?
Schowałem to przed nim.
Ich habe es vor ihm versteckt.
ɪç ˈhaːbə εs foːɐ iːm fεɐˈʃtεkt
Gdzieś się schował.
Er versteckt sich irgendwo.
eːɐ fεɐˈʃtεkt zɪç ˈɪrgntvoː
schować coś do kieszeni
sich etw. Akk in die Tasche stecken
zɪç ɪn diː ˈtaʃə ˈʃtεkn